Tanköteles korúnak nevezzük azokat a gyermekeket, akik az elkövetkező szeptember első napjáig betöltik
a 6. életévüket. A sikeres iskolai beválás érdekében azonban érdemes átgondolni, mérlegelni, hogy a
tanköteles korú nagycsoportos alkalmas-e már az iskolakezdésre.
Az iskolai környezet, a mindennapos tanulás néhány területen alaposan próbára teszi az iskolát kezdő
gyerekeket. Nézzük, mik a legfontosabbak!
Érzelmi érettség:
Fontos, hogy társai közt, a játékban és a tanulási helyzetben képes legyen vágyait késleltetni, saját
igényeit valamennyire háttérbe szorítani, indulatait fékezni. Jó ha tud várni a sorára, vagy arra, hogy
segítséget kapjon, vagy képes kicsit unatkozni, ha már elkészült a feladattal.
Társas készségek alakulása:
A család biztonságából kimerészkedve már az óvodás is egyre szívesebben tölt időt hasonló korú
gyermekekkel. Az iskolai társas kapcsolatok akkor alakulnak jól, ha a gyermek jól kommunikál,
érdekérvényesítése és alkalmazkodó készsége egyensúlyban van. Ez lehetővé teszi, hogy megtalálja
helyét az iskolai csoportban, és barátokat szerezzen.

Feladattudat, kitartás, figyelem:
A feladattudat egyfajta taníthatóságot jelent: a gyermek megérti, hogy a kapott utasítást végre kell
hajtania, akkor is ha ez bizonyos erőfeszítést igényel, vagy nem különösebben motivált a feladatra.
A feladatokban való kitartás ( feladattartás) szükséges az alapkészségek elsajátításához. Gondoljunk csak
az írómozdulatok elsajátítására, vagy két szám összeadására. Problémát okoz, ha a gyermek nem marad a
feladathelyzetben, nem tud ellenállni a figyelmét elterelő ingereknek, vagy nagyon hamar elcsügged.

Az olvasás és az írás megtanulásához szükséges készségek:
A fentieken túl, az olvasás és az írás megtanulásához a gyermekek nyelvi készségeinek fejlettsége is
szükséges. Az olvasás megtanulását akkor jó elkezdeni, ha a gyermek beszéde alakilag és tartalmilag is
megfelelő: tisztán artikulál, jól érti a hozzá intézett beszédet, és az elmesélt történeteket. Érthető
mondatokat tud fogalmazni. Szókincse nem csak arra alkalmas, hogy a közvetlen környezet tárgyait meg
tudja nevezni, hanem ismereteinek kifejezésére is. Rövid verseket, mondókákat nagyobb erőfeszítés
nélkül meg tud tanulni.
Az írástanulás előtt álló gyermek jó, ha már magabiztosan bánik a papírral és ceruzával, tud jól
felismerhető embert rajzolni, egyszerű ábrákat lemásolni, a ceruzával a papíron irányt váltani, formákat
kiszínezni. Nem okoz számára szenvedést, ha egy ideig az asztalnál apró dolgokkal kell manipulálni,
rajzolni, vágni, ragasztani.

A számolás megtanulásához szükséges készségek:
Az elemi számolás megtanulásához már az óvodásnak is tisztában kell lennie néhány, olyan fogalommal,
amely a mennyiségekkel, vagy számokkal kapcsolatos: pl. a házszám ahol lakik, az autó kerekeinek
száma, a busz száma, amivel utazik. Jó, ha képes összehasonlítani mennyiségeket, és használja a több és a
kevesebb fogalmát. Képes 10-ig elszámlálni, és az ujjai segítségével vagy akár fejben az ötös számkörben
két számot összeadni.

Mit tehetünk, ha kétségek merülnek fel gyermekünk iskolára való alkalmassága kapcsán?
Kérjünk tanácsot, vizsgálatot szakembertől ( pszichológus, gyógypedagógus, logopédus).
Ha bebizonyosodik, hogy tanköteles korú gyermekünk valamely tanuláshoz szükséges készsége lassabban
fejlődik, az utolsó óvodai évben gondoskodjunk arról, hogy ezen a területen megfelelő segítséget kapjon.

Scroll to Top