Logopédiai és gyógypedagógiai fejlesztés Zuglóban

Logopédiai foglalkozások kisgyermekkortól az általános iskola végéig.

Bemutatkozás

Rólunk

A Sillabusz Logopédiai Műhely  rendelőjében Meixner  módszerrel vizsgáljuk és tanítjuk a beszéd- vagy tanulási problémákkal küzdő óvodásokat és iskolásokat.

2 éves kortól fogadunk gyermekeket az iskoláskor végéig,
a tanulást és a beszédet érintő problémákkal.

Logopédusaink

Asbóthné Kriston Viktória

1992-ben szereztem diplomát logopédia-oligofrénpedagógia szakon. Szakdolgozatomat Meixner Ildikó tanítványaként írtam a szókincs és az olvasástanulás összefüggéseiről, és azóta is Meixner-módszertan határozza meg mindennapi logopédiai munkámat. Pályafutásom alatt több színtéren tanítottam és vizsgáltam a beszéd-és tanulási problémákkal küzdő gyermekeket: logopédiai óvodában, logopédiai osztályokban, nevelési tanácsadóban, a Meixner Iskolában. A nyelvi vagy tanulási teljesítményükben lemaradó gyerekeknél az alapos és pontos diagnosztikán és a gyermek problémájára fókuszáláson túl, fontosnak tartom a szülő-gyermek kapcsolat támogatását is.
1998-óta tanítom pedagógusoknak a Meixner-módszert.

+36 20 925 1379

Dr. Tóth Katalin

Érintett szülőként kerültem kapcsolatba a Meixner Alapítvánnyal, egy nyelvi zavaros kisfiú anyukájaként. A gyerekemmel foglalkozó logopédusok hatására és ösztönzésére kezdtem el gyógypedagógiai tanulmányaimat, amelyet 2017-ben fejeztem be logopédia- szomatopedagógia szakirányon. A diplomám megszerzése óta a Meixner Alapítványnál dolgozom logopédusként, illetve mozgásfejlesztést végeztem óvodában. Munkám során több külföldi gyermek magyar nyelvre történő tanítását és a magyar oktatási rendszerbe történő zökkenőmentes beilleszkedését segítettem.

Fő szakterületem a beszédindítás, diszlexia prevenció, reedukáció, komplex nyelvi fejlesztés, olvasás és írástanítás személyes és online formában egyaránt. A Meixner tanfolyam mellett Nild terápiát végeztem.

+36 70 326 0535

Kováts- Késmárki Luca

Alap- és mesterdiplomámat a ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán szereztem logopédia és pszichopedagógia szakirányon. Ezt követően logopédusként dolgoztam a Rákospalotai Meixner Általános Iskolában és a Meixner Alapítványnál. Itt olyan terápiákban szereztem jártasságot, mint a diszlexia prevenció és reedukáció, olvasás-, írás-, hang-, beszéd- és számolásfejlesztés, illetve külföldi gyerekek magyar nyelvre tanítása.

Az általam tartott terapiákba beépítem a Meixner módszerből, mozgásfejlesztésből és élménypedagógiából tanultakat. Célom, hogy egyéni igényekhez igazodó támogatást tudjak nyújtani óvodas és iskoláskorú gyermekek számára személyes és online formában is.

+36 30 211 6928

Gömöri- Farkas Nikolett

2013-ban indult el a pályafutásom, mikor elkezdtem gyógypedagógiát tanulni az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán. Itt szereztem meg alapképzéses diplomámat logopédia és hallássérültek pedagógiája szakirányon. Ezután mesterképzést is végeztem, illetve gyógypedagógus szakvizsgát is tettem. Dolgoztam utazó gyógypedagógusként, ahol beszédfogyatékos, illetve tanulási zavarral küzdő gyermekek ellátását végeztem. Ezután a Meixner Iskolában dolgoztam logopédusként, ahol lehetőségem volt elsajátítani a Meixner módszert, melyet életkorhoz és problémákhoz igazítva alkalmazok fejlesztéseimben. Örömmel foglalkozom óvodás és iskoláskorú gyermekekkel. Fő területeim a hangfejlesztés, komplex nyelvi fejlesztés, diszlexia prevenció és reedukáció, olvasás és írásfejlesztés. Nagy örömömre szolgál, hogy személyesen és online formában is terápiákat végezhetek, így szélesebb körben tudok támogatást nyújtani a gyermekeknek a beszéd- és nyelvi készségeik fejlesztésében.

+36 30 293 3500

Rendelőnk

Zuglói rendelőnkben  elkötelezettséggel és szakértelemmel foglalkozunk beszéd- és tanulási problémákkal küzdő gyermekekkel.

A logopédia szerteágazó terápiás területei közül a megkésett beszédfejlődés, a nyelvi zavar és a tanulási zavarok diagnosztikájában és terápiájában szereztünk jártasságot, Meixner módszerrel dolgozunk. 

Segíteni tudunk

nyelvi késés vagy nyelvi zavar

artikulációs zavar ( pöszeség)

az olvasás, az írás, a számolás nehézségei

tanulási zavarok (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia)

esetén.

Hiszünk abban, hogy kitartó és lelkiismeretes logopédiai munkával 

az iskolások tanulási problémái eredményesen javíthatók,

az óvodásoknál pedig megelőzhetők  a tanulási kudarcok.

Mikor fordulj hozzánk?

… ha gyermeked elmúlt 2 éves, de még nem beszél

… ha beszédhibái nem javulnak, pedig már közeleg az iskola

… ha nehezen fejez ki magát, rosszul megy neki a versek, szövegek tanulása

…ha nem szeret rajzolni, ügyetlenül fogja a ceruzát

… ha a nevelési tanácsadó vizsgálatán azt mondták, hogy diszlexia veszélyeztetett

… ha lassan halad az olvasás, az írás és a számolás megtanulásával

… ha folyamatosan olvas ugyan, de nem érti, hogy mit

… ha nem tud önállóan tanulni.

Fejlesztések

Logopédiai fejlesztés

 

A Sillabusz Műhelyben elérhető fejlesztések

  • Beszédindítás megkésett vagy akadályozott beszédfejlődésű gyermekeknek 
  • Artikulációs zavarok terápiája
  • Tanulási nehézségek/zavarok prevenciója óvodásoknak (írás /olvasás és/vagy számolás)
  • Tanulási nehézségek/zavarok terápiája iskolásoknak (írás/olvasás és/vagy számolás)
Heti egy alkalom esetén:
Heti több alkalom esetén:

Iskolaelőkészítő foglalkozás

 

Ezeken a foglalkozásokon a Meixner-féle diszlexia prevenciós módszertant alkalmazva fejlesztjük a

  • tájékozódást térben és síkban
  • ritmuskészséget
  • grafomotoros készséget (író- és rajzoló mozgásokat)
  • a beszédet ( artikulációs mozgások, hallási differenciáló készség, beszédértés, szókincs, mondatalkotás, történetfűzés)
  • 6 évesnél idősebb óvodásokkal olvasni is tanulunk, Meixner módszerrel

Az iskolaelőkészítő foglalkozások előtt mindig elvégezzük a gyermekek logopédiai-gyógypedagógiai vizsgálatát. Ennek eredményétől függően egyéni vagy kiscsoportos formában dolgozunk.​

Vizsgálatok

Ha nem indul a beszéd...

 


A 2-3 éves korú gyermekeknél a beszéd megindulásának késése logopédiai beavatkozást igényel. Mindig tisztázni kell, hogy a háttérben milyen mélységű probléma húzódik, mert ettől függ, hogy szükség van-e kiegészítő vizsgálatokra és terápiákra is a logopédia mellett.

A diagnosztikai munka 2-3 alkalmat igényelhet

Óvodás korú gyermekek vizsgálata

 

Óvodáskorú gyermekekkel leggyakrabban az artikuláció zavara-közismert nevén a pöszeség- miatt keresik fel a logopédust. Ám ebben az életkorban a gyermekek szókincsét, beszédértését és kifejező készségét is érdemes vizsgálni, hiszen ez későbbi iskolai teljesítményüket is jelentősen befolyásolja.

Tanköteles korú gyermekeknél  a gyógypedagógiai-logopédiai vizsgálat segíthet annak eldöntésében, hogy szükséges-e további egy év óvodai nevelést és logopédiai vagy egyéb pedagógia fejlesztést beiktatni a sikeres iskolakezdés érdekében.

Óvodáskorú gyermekek komplex gyógypedagógiai-logopédiai vizsgálata

Iskolás korú gyermekek vizsgálata

 

Az iskolások szülei legtöbbször tanulási problémák miatt fordulnak hozzánk. Tisztázni kell, hogy a gyengébb tanulási teljesítmény hátterében pontosan milyen okok állnak, és mekkora a lemaradás. 

A gyógypedagógiai- logopédiai vizsgálat alapján jól meghatározható a fejlesztés iránya.

Iskolás korú gyermekek komplex gyógypedagógiai-logopédiai vizsgálata

Segíthetünk valamiben?

Jelentkezés

Kapcsolat

Email

info@sillabusz.hu

Telefonszám

Asbóthné Kriston Viktória
+36 20 925 1379

Dr. Tóth Katalin
+36 70 326 0535

Kováts-Késmárki Luca
+36 30 211 6928

Gömöri-Farkas Nikolett
+36 30 293 3500

Cím

Sillabusz Logopédiai Műhely
1148, Budapest, Nagy Lajos király útja 66. fsz.​

Scroll to Top